ระดับปริญญาตรี


!!.. นักเรียนที่สมัครรอบที่ 1 ให้ไปชำระเงินค่าสมัครกับธนาคารกรุงไทย ในวันที่ 13-16 ธันวาคม 2561

!!.. กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถลงทะเบียนกับระบบ TCAS ได้ สามารถลงทะเบียนสมัครกับระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ Click here .. ลงทะเบียน