ระดับปริญญาตรี


!!..
  • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 แล้ว สามารถสั่งพิมพ์เอกสารแจ้งชำระเงินค่าใบยืนยันสิทธิ์(ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
    ได้ที่ เมนู :: ประการผลสอบ > ตรวจสอบรายชื่อ
  • TCAS รอบที่ 2 ระบบรับตรงโควตา เปลี่ยนแปลงการใช้ผลการเรียนเฉลี่ย(GPA) จาก 6 ภาคเรียน เป็น 5 ภาคเรียน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลด