ระดับประกาศนียบัตร

ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

รอบที่ (ทปอ.) รายการ จำนวนรับ รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ Clearing house ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
5. รอบ 5 รับตรงอิสระ 20 1 - 10 ก.ค 61 16 ก.ค. 61 19 ก.ค. 61 - 20 ก.ค. 61