ประกาศผลสอบ ปีการศึกษา 2561

ผู้ผ่านการคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์ Clearing house ระบบรับตรงร่วม (tcas 3) กรุณาอ่านรายละเอียดประกาศ และดำเนินการตามขั้นตอนดัง เอกสารประกาศ