รายละเอียดการรับสมัครv
สมัครเข้าศึกษาและตรวจสอบข้อมูลการสมัครv
สำหรับเจ้าหน้าที่/อาจารย์ผู้บริหารโรงเรียน
สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครv
ประกาศผลสอบคัดเลือกv
คู่มือการสมัคร

ประชาสัมพันธ์
โครงการที่เปิดรับสมัคร
ขั้นตอนต่าง ๆ
ประกาศเรื่อง การบันทึก GPA 5 ภาคเรียนโดยโรงเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตระบบรับตรง(โควตา)
โรงเรียนสามารถเข้าไป บันทึกได้ถึงวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และสามารถส่งให้กับมหาวิทยาลัยได้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน​ 2557
คู่มือการสมัคร --> ดาวน์โหลด
คู่มือการกรอก GPA 5 ภาคเรียน --> ดาวน์โหลด