ระดับปริญญาตรี

ข้อมูลอยู่ระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
ปรับปรุงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบที่ (ทปอ.) รายการ จำนวนรับ รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ Clearing house ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1. รอบ 1 การรับนักศึกษาด้วย Portfolio/GPA 142 3-9 ต.ค. 60 10 พ.ย. 60
*ตรวจสอบกำหนดการสอบปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ในประกาศ..
19 พ.ย. 60 15-19 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60
2. รอบ 2 การรับนักศึกษาแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ 3,511 4-10 ม.ค 61 12 เม.ย. 61 19-21 เม.ย. 61 3-6 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61
3. รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน 1,462 9-19 พ.ค. 61 *** 10-11 มิ.ย. 61 *** 14 มิ.ย. 61
4. รอบ 4 การรับแบบ Admissions 1,443 6-10 มิ.ย. 61 26 มิ.ย. 61 10-12 ก.ค. 61 - 19 ก.ค. 61
5. รอบ 5 รับตรงอิสระ 10 โปรดตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ได้ที่ระเบียบการรับสมัคร
รวม 6,568
*** ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ Log in เข้าระบบเพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันในขั้นตอนเดียวกัน